Söker du en studieplats? I vårens gemensamma ansökan 2015 kan du söka till oss för att avlägga kandidat- och magisterexamen. Förutom via den gemensamma ansökan kan du även söka till Helsingfors universitet via separata ansökningar.

jatkasaari_keinut2_linda_tammisto_1150x475.jpg